1714-2014 Intressantíssim discurs del molt honorable president Artur Mas en l'inaguració del Tricent

boatman

Baneado
Desde
6 Ene 2012
Mensajes
1.191
Reputación
665
Lugar
Catalunya UE
Pues sí amigos, hoy ha tenido lugar la solemne inaguración de los actos oficiales del Tricentenari en la Seu Vella de Lleida. Supongo que a la mayoria de foreros os interesa muchísimo la commemoración de los 300 anos del fin de la Guerra de Succesión entre Catalunya y Espana, así que os adjunto el discurso que ha hecho el muy honorable president de la Generalitat de Catalunya Artur Mas, en el acto inagural y un link explicativo con todos los actos que se haran durante este 2014, el transcendental ano de la independencia de Catalunya.

Todo sobre el Tricentenari: Tricentenari. Inici

<blockquote class="twitter-tweet" lang="ca data-scribe-reduced-action-queue="><p>Recordem la nostra història amb la vista posada al futur. Érem, som i serem. <a href="https://twitter.com/tricentenari">@tricentenari</a> <a href="http://t.co/NcHN1UnIQ9">http://t.co/NcHN1UnIQ9</a> <a href="https://twitter.com/search?q=%23Tricentenari&amp;src=hash">#Tricentenari</a></p>&mdash; CiU (@ciu) <a href="https://twitter.com/ciu/statuses/421989805539729408">January 11, 2014</a></blockquote>
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

DISCURS DEL PRESIDENT ARTUR MAS EN L’ACTE INAUGURAL DEL TRICENTENARI

Seu Vella de Lleida, 11 de gener de 2014
Permeteu-me en primer lloc que celebri especialment que els actes del Tricentenari es comencin a la ciutat de Lleida. Aquella ciutat coneguda algunes vegades com el cap i casal de Catalunya per terra ferma. I a més a més, no solament a la ciutat de Lleida sinó també en aquest temple, la Seu Vella. Ara ens deia l'alcalde que just quan aquesta ciutat va caure, quan aquestes terres varen caure, aquest temple va ser convertit en caserna. Tot un símbol. Exactament igual que un altre símbol a un altre cap i casal, Barcelona, a la Ciutadella, en el nostre Parlament, que va ser creada com una caserna i que avui és el temple de la nostra democràcia. Tot un símbol. A la seu Vella, com els lleidatans sabeu i Magí Morera recorda algunes vegades, estem a mig camí cap a l'infinit. Un altre símbol i una altra metàfora del que en aquest moment està vivint el nostre país.
Tenim, deixeu-m'ho dir, com tota nació, el dret de commemorar els fets més rellevants de la nostra història. Aquest és un dret que totes les nacions, sense excepció, l'exerceixen en els moments més simbòlics o en els moments més protagonistes de la seva història. Catalunya no n'ha de ser, en aquest sentit, una excepció. Però no solament tenim el dret de commemorar aquests moments més rellevants de la nostra història. En aquest moment en tenim la necessitat, i en tenim la necessitat precisament perquè el Tricentenari serà un conjunt de commemoracions que les farem per mirar endavant. Les farem pensant en el nostre futur, en el futur col·lectiu de 7.500.000 de catalanes i catalans.I és important que en el moment que ens hi juguem el nostre futur, probablement en un dels moments més decisius de la història de Catalunya, i no cal dir-ho del present rabiós de Catalunya, és important fer notar que hem de recuperar totes les nostres fortaleses. Per mirar endavant, hem de ser el màxim de forts possible. Els fonaments, els pilars de la nostra nació, han d'estar més presents que mai. I una part d'aquests fonaments i d'aquests pilars és precisament la nostra història. Com els bons conductors, quan hem de fer ruta, quan hem de fer via, òbviament hem de mirar endavant, no pot ser d'una altra manera, però sense oblidar que a través del retrovisor hem de saber què ha passat i què està passant darrere nostre. Els actes del Tricentenari ens serveixen també per això. Per recordar no tant un retorn al passat, que no s'hi ha de retornar, sinó simplement una mirada al passat per fer notar aquestes fortaleses del present que ens han de servir per construir el futur.
Què defensaven a Lleida i a totes les ciutats del nostre país aquella gent, aquells herois, que molts d'ells van perdre ahir la vida, el 1714? Defensaven les nostres constitucions. Defensaven els nostres drets i defensaven les nostres llibertats. Defensaven la voluntat del poble de Catalunya de governar-se a si mateix, defensaven l'autogovern de Catalunya en majúscules, i no només l'autogovern, defensaven un concepte, que és que el Govern del país, el poder del país, no fos un poder absolut, sinó que fos un poder matisat, un poder equilibrat, un poder on el poble, a través dels seus representants de l'època, també tingués una incidència especial.
És a dir, per mètodes diferents, afortunadament, 300 anys després defensem exactament el mateix. Defensaven aleshores, els herois de 1714, l'autogovern de Catalunya, la voluntat del poble català de governar-se a si mateix, i avui les catalanes i els catalans de manera molt majoritària, afortunadament insisteixo per mètodes diferents, defensen també la seva voluntat inequívoca de governar-se a si mateixos. Les armes d'aleshores varen ser les baionetes i els fusells. Les nostres armes són les democràcia, els vots i les mobilitzacions de la nostra població. Armes avui molt poderoses. Les més poderoses que hi ha en les societats democràtiques si les sabem utilitzar de la millor manera possible, com en aquest moment el nostre país està fent.Què hem estat capaços de fer si mirem cap al futur per observar les nostres fortaleses en aquests tres segles? Destacaré només tres grans coses:
Hem estat capaços de crear un país modern. Catalunya és un país modern també des del punt de vista de la seva estructura econòmica. Un país que en aquests tres darrers segles no només es va industrialitzar, sinó que ha creat una economia moderna. Avui, per exemple, l'alcalde hi feia referència, amb l’abanderament també de les nostres universitats i el nostre model de producció científica, de recerca i d'innovació.
Hem estat capaços, a més a més, de preservar i de defensar la nostra cultura la nostra llengua, i, a més, de preservar-la i de conservar-la, projectar-les arreu. La Renaixença cultural, 150 anys enrere, al segle XIX, ens porta avui després de molts anys d'insistència, de perseverança i de creativitat, de gran esforç col·lectiu, de creure en nosaltres mateixos, ens porta a una cultura catalana que es projecta arreu del món amb gran qualitat, i a més a més amb uns signes clars d'identitat preservats en tot moment a dins de casa nostra.
I en aquests tres segles hem estat capaços de fer una altra cosa molt important. Si us ho mireu des de principis del segle XX, només en 100 anys i una mica més, Catalunya ha multiplicat per tres la seva població. I aquest gran increment de la població catalana ha estat bàsicament com a conseqüència dels corrents migratoris, de persones que han vingut, avui catalanes i catalans, persones que han vingut de la resta de l'Estat espanyol o persones en els darrers 15 o 20 anys que han vingut de
països forans.
Doncs bé, aquest país, Catalunya, el país d'avui, el país del present, que té un 70% de la seva població que, o bé ha nascut a fora, o té pare o mare nascuts a fora, és el mateix país que paradoxalment a ulls d'alguns, més d'un 70% d'aquesta gent, de tota la gent, reclamen el dret a decidir el nostre futur col·lectiu. Un país, per tant, capaç d'integrar i d'acollir milions de persones, no milers, sinó milions de persones i fer-los sentir com a catalanes i com a catalans.I tot això, impregnat per un corrent, el corrent transversal i polític i profund del nostre país, que és el catalanisme en les seves diferents expressions, autèntica força de modernització del país i autèntica força de defensa de la seva identitat.
Què defensem per tant avui? Defensem la dignitat i commemorem la dignitat d'un poble que ha sabut sobreviure desafiant estats poderosos, molt poderosos. Commemorem la força del caràcter d'un poble que creu en ell mateix, i commemorem la voluntat d'un poble que se sent, deixeu-m'ho dir, profundament europeu i que vol seguir exercint com a poble profundament europeu, i que, al mateix temps, amb aquesta voluntat, vol projectar-se arreu del món i vol situar-se arreu del món. Dit d'una altra manera, Catalunya vol ser coneguda i reconeguda.
I per acabar, vaig dir en el missatge de Cap d'Any i ho repeteixo avui, avui que comencem aquesta commemoració del nostre Tricentenari: el 2014 serà un any per recordar història, persones i arrels, i tenim dret a fer-ho i repeteixo, necessitat de fer-ho, però sobretot serà un any per decidir futur i obrir horitzons. Estic plenament convençut que el poble de Catalunya, conscient de la seva història, fidel a les seves arrels, orgullós de la seva identitat, avui és perfectament capaç d'obrir aquests horitzons i amb la força de la seva mobilització i la força determinant i decisiva de la democràcia i dels vots, no només obrir horitzons sinó de recuperar plenament aquelles llibertats que tantes vegades se'ns han intentat arrabassar, però que avui més que mai, aquest poble que es vol governar a si mateix, amb aquesta mentalitat de poble europeu, és un poble que creu en ell, que té la voluntat de seguir endavant, de fer aquest camí i de fer-lo conjuntament, integradament amb aquests 7,5 milions de persones que avui configuren el poble de Catalunya.
Visca Catalunya!

TRADUCCIÓN AL ESPANOL

Seu Vella de Lleida , 11 de enero de 2014
Permítanme en primer lugar que celebre especialmente que los actos del Tricentenario se empiecen en la ciudad de Lleida . Aquella ciudad conocida algunas veces como la meca de Cataluña por tierra firme . Y además , no sólo en la ciudad de Lleida sino también en este templo , la Seu Vella . Ahora nos decía el alcalde que justo cuando esta ciudad cayó , cuando estas tierras cayeron , este templo fue convertido en cuartel . Todo un símbolo . Exactamente igual que otro símbolo a otro cabeza y centro , Barcelona , en la Ciutadella , en nuestro Parlamento , que fue creada como un cuartel y que hoy es el templo de nuestra democracia . Todo un símbolo . En la sede Vella , como los leridanos saben y Magí Morera recuerda algunas veces , estamos a medio camino hacia el infinito . Otro símbolo y otra metáfora de lo que en este momento está viviendo nuestro país .
Tenemos , dejádmelo decir , como toda nación , el derecho de conmemorar los hechos más relevantes de nuestra historia . Este es un derecho que todas las naciones , sin excepción , la ejercen en los momentos más simbólicos o en los momentos más protagonistas de su historia . Cataluña no ha de ser , en este sentido , una excepción. Pero no sólo tenemos el derecho de conmemorar estos momentos más relevantes de nuestra historia . En este momento tenemos la necesidad , y tenemos la necesidad precisamente porque el Tricentenario será un conjunto de conmemoraciones que las haremos para mirar adelante . Las haremos pensando en nuestro futuro , en el futuro colectivo de 7.500.000 de catalanas y catalanes .
Y es importante que en el momento que nos jugamos nuestro futuro , probablemente en uno de los momentos más decisivos de la historia de Cataluña , y no hace falta decirlo del presente rabioso de Cataluña , es importante hacer notar que debemos recuperar todas las nuestras fortalezas . Para mirar adelante , debemos ser lo más fuertes posible . Los fundamentos , los pilares de nuestra nación , deben estar más presentes que nunca . Y una parte de estos fundamentos y de estos pilares es precisamente nuestra historia . Como los buenos conductores , cuando tenemos que hacer ruta , cuando tenemos que hacer vía, obviamente tenemos que mirar adelante , no puede ser de otra manera , pero sin olvidar que a través del retrovisor tenemos que saber qué ha pasado y qué está pasando detrás nuestro . Los actos del Tricentenario nos sirven también para eso . Para recordar no tanto un retorno al pasado , que no se tiene que devolver , sino simplemente una mirada al pasado para hacer notar estas fortalezas del presente que nos han de servir para construir el futuro .
Qué defendían en Lleida y en todas las ciudades de nuestro país aquella gente , aquellos héroes , que muchos de ellos perdieron ayer la vida , en 1714 ? Defendían nuestras constituciones . Defendían nuestros derechos y defendían nuestras libertades . Defendían la voluntad del pueblo de Cataluña de gobernarse a sí mismo , defendían el autogobierno de Cataluña en mayúsculas , y no sólo el autogobierno , defendían un concepto , que es que el Gobierno del país , el poder del país , no fuera un poder absoluto , sino que fuera un poder matizado , un poder equilibrado , un poder donde el pueblo , a través de sus representantes de la época , también tuviera una incidencia especial .
Es decir, por métodos diferentes , afortunadamente , 300 años después defendemos exactamente lo mismo. Defendían entonces, los héroes de 1714 , el autogobierno de Cataluña , la voluntad del pueblo catalán de gobernarse a sí mismo , y hoy las catalanas y los catalanes de manera muy mayoritaria , afortunadamente insisto por métodos diferentes , defienden también su voluntad inequívoca de gobernarse a sí mismos . Las armas entonces fueron las bayonetas y los fusiles . Nuestras armas son las democracia, los votos y las movilizaciones de nuestra población . Armas hoy muy poderosas . Las más poderosas que hay en las sociedades democráticas si las sabemos utilizar de la mejor manera posible , como en este momento nuestro país está haciendo .
¿Qué hemos sido capaces de hacer si miramos hacia el futuro para observar nuestras fortalezas en estos tres siglos ? Destacaré sólo tres grandes cosas :
Hemos sido capaces de crear un país moderno. Cataluña es un país moderno también desde el punto de vista de su estructura económica. Un país que en estos tres últimos siglos no sólo se industrializó , sino que ha creado una economía moderna . Hoy , por ejemplo , el alcalde hacía referencia, con el abanderamiento también de nuestras universidades y nuestro modelo de producción científica , de investigación y de innovación.
Hemos sido capaces , además , de preservar y defender nuestra cultura nuestra lengua , y, además , de preservarla y de conservarla, proyectarlas partes. La Renaixença cultural , 150 años atrás , en el siglo XIX , nos lleva hoy después de muchos años de insistencia , de perseverancia y de creatividad , de gran esfuerzo colectivo , de creer en nosotros mismos , nos lleva a una cultura catalana que se proyecta todo el mundo con gran calidad , y además con unos signos claros de identidad preservados en todo momento dentro de nuestra casa.
Y en estos tres siglos hemos sido capaces de hacer otra cosa muy importante . Por lo vea desde principios del siglo XX , sólo en 100 años y algo más , Cataluña ha multiplicado por tres su población . Y este gran incremento de la población catalana ha sido básicamente como consecuencia de las corrientes migratorias , de personas que han venido , hoy catalanas y catalanes , personas que han venido del resto de España o personas en los últimos 15 o 20 años que han venido de
países foráneos . Pues bien, este país , Cataluña , el país de hoy , el país del presente, que tiene un 70% de su población que , o bien ha nacido fuera, o tiene padre o madre nacidos fuera, es el mismo país paradójicamente a ojos de algunos, más de un 70 % de esta gente , de toda la gente , reclaman el derecho a decidir nuestro futuro colectivo . Un país , por lo tanto , capaz de integrar y acoger a millones de personas , no miles , sino millones de personas y hacerles sentir como catalanas y como catalanes .
Y todo ello , impregnado por una corriente , la corriente transversal y político y profundo de nuestro país , que es el catalanismo en sus diferentes expresiones , auténtica fuerza de modernización del país y auténtica fuerza de defensa de su identidad .
¿Qué defendemos por lo tanto hoy ? Defendemos la dignidad y conmemoramos la dignidad de un pueblo que ha sabido sobrevivir desafiando estados poderosos , muy poderosos. Conmemoramos la fuerza del carácter de un pueblo que cree en sí mismo , y conmemoramos la voluntad de un pueblo que se siente , dejádmelo decir , profundamente europeo y que quiere seguir ejerciendo como pueblo profundamente europeo , y que , al mismo tiempo , con esta voluntad , quiere proyectarse en todo el mundo y quiere situarse en el mundo. Dicho de otro modo , Cataluña quiere ser conocida y reconocida .
Y para terminar , dije en el mensaje de Año y lo repito hoy , hoy que empezamos esta conmemoración de nuestro Tricentenario : 2014 será un año para recordar historia , personas y raíces , y tenemos derecho a hacerlo y repito , necesidad de hacerlo , pero sobre todo será un año para decidir futuro y abrir horizontes . Estoy plenamente convencido de que el pueblo de Cataluña , consciente de su historia , fiel a sus raíces , orgulloso de su identidad , hoy es perfectamente capaz de abrir estos horizontes y con la fuerza de su movilización y la fuerza determinante y decisiva de la democracia y de los votos , no sólo abrir horizontes sino de recuperar plenamente aquellas libertades que tantas veces nos han intentado arrebatar , pero que hoy más que nunca, este pueblo que se quiere gobernar a sí mismo , con esta mentalidad de pueblo europeo , es un pueblo que cree en él , que tiene la voluntad de seguir adelante , de hacer este camino y hacerlo conjuntamente , integradamente con estos 7,5 millones de personas que hoy configuran el pueblo de Cataluña.
Visca Catalunya !

Reflexionemos sobre lo leído y debatamos amistosamente.

 
Última edición:

serradell

Madmaxista
Desde
1 Feb 2010
Mensajes
5.550
Reputación
3.083
Lugar
africa del norte
xboatman
te recuerdo que Mas e sido presentado como presidente de cataluya
NO como presidente de la generalitat.


pd: ESPAÑA ES UNA ENORME MIERDA VOSOTROS LO SABÉIS
 

symba

Madmaxista
Desde
27 Mar 2008
Mensajes
4.635
Reputación
3.537
xboatman
te recuerdo que Mas e sido presentado como presidente de cataluya
NO como presidente de la generalitat.


pd: ESPAÑA ES UNA ENORME MIERDA VOSOTROS LO SABÉIS
Sabemos que te vemos a ti en ella hablando la lengua de Cervantes....
 

boatman

Baneado
Desde
6 Ene 2012
Mensajes
1.191
Reputación
665
Lugar
Catalunya UE
xboatman
te recuerdo que Mas e sido presentado como presidente de cataluya
NO como presidente de la generalitat.
En serio? No lo sé porqué no he ido al acto pero yo entiendo que Mas es el presidente del gobierno de Catalunya, o sea de la Generalitat. President de Catalunya a secas me gusta pero, ya que somos una nación y prontito independiente.
Bueno amigos que os parece el discurso? A mi me gusta, es positivo y proyecta desde la historia de los ultimos 300 anos la nación catalana hacia el futuro. Una nación de 7.500.000 ciudadanos de distintos orígenes pero con una identidad fuerte en el futuro de Europa.

 

serradell

Madmaxista
Desde
1 Feb 2010
Mensajes
5.550
Reputación
3.083
Lugar
africa del norte
En serio? No lo sé porqué no he ido al acto pero yo entiendo que Mas es el presidente del gobierno de Catalunya, o sea de la Generalitat. President de Catalunya a secas me gusta pero, ya que somos una nación y prontito independiente.
Bueno amigos que os parece el discurso? A mi me gusta, es positivo y proyecta desde la historia de los ultimos 300 anos la nación catalana hacia el futuro. Una nación de 7.500.000 ciudadanos de distintos orígenes pero con una identidad fuerte en el futuro de Europa.


PARA QUE LES PREGUNTAS A estos lerdos españolazos ?

su opinión no tiene que importarnos estos infraseres no representan a nadie , es posible que muchos de ellos no se puedan ni representarse a ellos mismos de forma legal,a causa de su deficiencia mental.

PD: España es una enorme mierda y lo sabéis.
 

Bertie Wooster

Madmaxista
Desde
27 Oct 2013
Mensajes
1
Reputación
0
Los nacionalistas catalanes sois unos perdedores. Sólo a unos perdedores se les ocurre conmemorar una derrota.
 

boatman

Baneado
Desde
6 Ene 2012
Mensajes
1.191
Reputación
665
Lugar
Catalunya UE
Los nacionalistas catalanes sois unos perdedores. Sólo a unos perdedores se les ocurre conmemorar una derrota.
Es mejor conmemorar una derrota que un genocido. En Espana celebrais algo sobre los hechos de 1714? ...no? Supongo que os da verguenza reconocer que soys unos asesinos.

 

element

Madmaxista
Desde
14 Jun 2010
Mensajes
3.509
Reputación
12.072
el 1714 sólo tuvo de bueno que se trató del año en el que terminó una penosa guerra civil.

Por lo demás, sólo trajo disgustos y la llegada de una dinastia, la de los Borbones, que acabaría por hundir y disolver el Imperio Español arrastrándolo hasta la lamentable situación en la que nos encontramos ahora.

---------- Post added 12-ene-2014 at 00:16 ----------

recuerda que también hubo catalanes entre las tropas borbonas así como otros españoles junto a los austracistas, que Barcelona cambió de manos varias veces y que Casanovas jamás luchó por la independencia ni la secesión de Cataluña.


Pero vosotros, brutos e ignorantes, seguís en vuestra pseudohistoria, en vuestro enfrentamiento y en vuestro separatismo fanático... nos llevaréis a una guerra que acabaréis perdiendo. Y la historia no hará más que miraros con vergüenza ajena.
 

symba

Madmaxista
Desde
27 Mar 2008
Mensajes
4.635
Reputación
3.537
Es mejor conmemorar una derrota que un genocido. En Espana celebrais algo sobre los hechos de 1714? ...no? Supongo que os da verguenza reconocer que soys unos asesinos.

NAUCHER. Blog de cultura marítima.: El tráfico negrero catalán.

- No he querido dar nombres de familias porque el objetivo no es denunciar aquellas familias sino dar a conocer unos hechos. Lo que me parece vergonzoso que hoy en día haya una estatua detrás de la Llotja de Barcelona dedicada a Antonio López y López que fue un enorme traficante de esclavos. A lo mejor se podría dejar la estatua pero en algún lugar indicar esto.

Leer más: "En Catalunya había más familias esclavistas de lo que se cree"
Síguenos en: https://twitter.com/@LaVanguardia | http://facebook.com/LaVanguardia

---------- Post added 12-ene-2014 at 04:47 ----------

Pero el febrero de 1936 las izquierdas ganan las elecciones y Azaña formó el nuevo gobierno de la República y liberó a Companys, que vuelve a la Presidencia de la Generalitat. Los hechos se precipitaron en Cataluña, caen los primeros hombres de derechas asesinados (los hermanos Miquel y Josep Bahía el 28 de abril de 1936), se empiezan a quemar iglesias y las amenazas se vuelven realidad por todas partes y el levantamiento militar del 18 de julio hace despertar en Cataluña una revolución anarquista que ocasionó miles de muertos. El fracaso en Barcelona de la insurrección lleva a los miembros de las izquierdas a organizarse a través del “Comité de Defensa Confederal”, dirigido por Durruti y García Oliver. Los amigos de Companys exigieron al Presidente el reparto de armas y éste no sólo no se opuso sino que lo alentó (treinta mil fusiles, ametralladoras y cartuchos fueron repartidos entre las masas). El resultado fue la locura, la muerte y la destrucción (9).

La aparición de comités de todo tipo, formados por miembros del Frente Popular (militantes de ERC, de la CNT y otros) los abocó a tomar el poder por la fuerza. El comisario de orden público, general Escofet, dimite de su cargo por que no se quiere hacer responsable del desorden y de las muertes. Companys reúne a sus consejeros y se alegra de la Revolución. Les ofrece el poder. El crimen y la anarquía son recompensados por el Presidente de la Generalitat, quien creó personamente el “Comité Central de Milicias Antifascistas”, auténtico poder durante aquellos años.

El mito de Lluís Companys | Mites i mentides del nacionalisme català
 
Última edición: