jordi guniè i eslòt

  1. Visilleras

    Foto del independentista medio

    - VOLEEEMMMM BOTAAAAAAA - CASSHHTAAAÑÑAAAA - ESPAÑÑORDOOOSSS - EEHHHHH EEEEEEEHHHH EEEEEEEHHHHH - LIBEEETAAAAA PESUUUUU POLITISSSSSS - ESPAÑA ANS ROBAAAAAAA - SOMO ÉPEECIALEHHSSS - ELMONSENSS MIREEEEEEE - CHOCOLAAAAATEEEEEEE